Boşanma Sebepleri Nelerdir

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Evlilik, yasal boşanma sebeplerinin varlığı halinde çekişmeli veya anlaşmalı olarak sonlandırılabilir. Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaları ve evlilik birliğini sona erdirmeleridir.

Çekişmeli boşanma ise tarafların kusurları, nafaka miktarları, tazminat, velayet gibi konuları hakimin takdir etmesiyle boşanmadır.

Boşanma nedeninin varlığı deliller ile ispatlanmalıdır. Gerekli şartların varlığı halinde evlilik birliği ancak hakim kararı ile sonlandırılabilir. Boşanma nedenleri, genel ve özel nedenler olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılır.

boşanma sebepleri, boşanma avukatı, serdarhan topo
Boşanma sebepleri nelerdir? – Serdarhan Topo Hukuk Bürosu

GENEL BOŞANMA NEDENLERİ

Genel boşanma sebeplerine örnek olarak geçimsizlik, karakter farklılığı sebebiyle tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsan davranışlar, evliliğin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeme gibi sebepler sayılabilir.

Bunlar gibi birçok sebep genel boşanma sebepleri arasında sayılabilir. Aile hukuku alanında çalışmalarını sürdüren uzman avukat Serdarhan Topo, boşanma davalarında istediğiniz sonucu elde etmede size yardımcı olacaktır. Serdarhan Topo Şişli bürosuyla iletişime geçebilirsiniz.

 

ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ

Özel boşanma sebepleri kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Bu sebepler şunlardır;

  • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası,
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası,
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası,
  • Terk Sebebiyle boşanma davası,
  • Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası.

Genel ve özel boşanma nedenleri farklı sonuçlar doğurur.

 

Evliliğin bitme sebebi özel sebeplerden biri ise davacı, karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamak zorunda değildir. Özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması evlilik birliğinin sonlanması için yeterlidir.

 

Genel boşanma sebeplerinin varlığı halinde taraflar birbirlerinin kusurlarını ispat etmekle yükümlüdürler.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların evliliği en az 1 yıl sürmüş ise tarafların birlikte başvurması ya da birinin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesiyle açılır. Bu halde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Tarafların boşanabilmesi için hakimin kişileri dinleyerek serbestçe iradelerini açıkladıklarına kanaat getirmesi gerekir. Bunun yanında hakimin yapılan anlaşmayı uygun bulması gerekmektedir.

Hakim tarafların ve çocukların menfaatini gözeterek anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapma yetkisine sahiptir ve taraflar bu değişiklikleri kabul ettiği takdirde boşanma gerçekleşir.

boşanma sebepleri, boşanma avukatı, avukat serdarhan topo
Boşanma sebepleri nedir? – Serdarhan Topo Hukuk Bürosu

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Çekişmeli boşanma davası tarafların anlaşarak boşanması hali dışında kalan durumları kapsar. Hakim öncelikle tarafların boşanma konusunda gerçek iradeleri olup olmadığını değerlendirir.

Tarafların anlaşmaya varamadığı konular hakim huzurunda tartışılıp sonuca bağlanır. Çekişmeli boşanma davasında özel boşanma sebeplerinin varlığı halinde hakim boşanma ya da ayrılık kararı vermek zorundadır.

Çekişmeli boşanmada uygun şartlar sağlanırsa taraflar anlaşabilmektedir. Tarafların anlaşması sonucunda yapılacak boşanma protokolüyle çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya dönüşmektedir.

 

Boşanma süreci hukuki yardıma ihtiyaç duyulan bir süreçtir ve bu süreçte avukatla çalışmak daha kısa sürede sonuç almanızı sağlayacaktır.

Avukat Serdarhan Topo aile hukuku alanında çalışmaktadır. Serdarhan Topo uzman avukat olarak aile, ceza, bilişim ve diğer hukuk ve ceza davalarınızda daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Serdarhan Topo Şişli bürosunda çalışmalarına devam etmektedir.

 

Bir cevap yazın