kat karşılığı sözleşme, serdarhan topo
Güncel Makaleler

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; müteahhidin(yüklenici) bina inşa etmeyi ve binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimini, arsa sahibinin de binanın bağımsız bölümlerinin karşılığında arsanın belirli paylarının mülkiyetini devretmeyi üstlendikleri karşılıklı sözleşmedir. Her iki tarafa borç yükleyen bu sözleşme müteahhidin binayı teslim, arsa […]

fuhuş suçu, fuhuş suçu cezası, serdarhan topo iletişim
Güncel Makaleler

Fuhuş Suçu Nedir?

Fuhuş suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 227. Maddesinde düzenlenmiştir. Fuhuş bir kimsenin para karşılığında başka biriyle cinsel ilişkide bulunmasıdır. Suçun mağduru fuhuş yaptırılan kişidir. Mağdurun cinsiyetinin bir önemi bulunmamakta hem erkek hem de kadın suçun mağduru olabilir. Fail ise […]

evlilik sözleşmesi, serdarhan topo
Güncel Makaleler

Evlilik Sözleşmesi Nedir

Evlilik sözleşmesinin Türk Medeni Kanunu’ndaki tanımı mal rejimi sözleşmesidir. Evlenmeden önce veya evlendikten sonra kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi kanunen belirlenmiş sınırlar çerçevesinde değiştirilebilir. Tarafların istekleri doğrultusunda farklı bir sözleşme yapılabilir; bu sözleşme doğrultusunda evliliğin bitmesi halinde […]

Güncel Makaleler

Boşanma Sebepleri Nelerdir

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR? Evlilik, yasal boşanma sebeplerinin varlığı halinde çekişmeli veya anlaşmalı olarak sonlandırılabilir. Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaları ve evlilik birliğini sona erdirmeleridir. Çekişmeli boşanma ise tarafların kusurları, nafaka miktarları, tazminat, velayet gibi konuları hakimin takdir […]