Karantinaya Uymama Cezası

Karantinaya Uymamanın Cezası Nedir? #EvdeKal

Karantinaya uymamanın cezası Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs’ün ülkemizde de görülmeye başlanmasından sonra yeniden gündeme gelmiş bir husustur. Bulaşıcı hastalıklara karşı bir önlem olan karantina uygulamasına ilişkin cezai hükümler Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Karantina ve İzolasyon Nedir ?

Karantina ve izolasyon bulaşıcı hastalık taşıyan kişilerin bu hastalığı başkalarına bulaştırmasını önlemek amacıyla diğer insanlardan ayrı yerde tutulmalarıyla alınan bir tür tedbirdir. Bu kapsamda Hıfzısıhha Kanununda idari makamlara denetim ve tecrit yetkileri verilmiş bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınması gereği belirtilmiştir.

Covid-19 olarak adlandırılan virüse karşı ülkemizde de sosyal izolasyon ve karantina kavramları sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde tespit edilmiş olan virüsün kuluçka süresi 14 gündür. Bu 14 günlük süre zarfında covid-19 taşıdığı şüphesi veya virüsün kendisine bulaşmış olma riski olan kişilerin kendilerini izolasyona almaları önemli ve zorunludur. Şayet taşıdıkları tehlike sebebiyle yetkili makamlarca karantina altına alınmasına karar verilmiş kimseler varsa bunların karantinayı reddetmek gibi bir hakları bulunmamaktadır. Salgının önlenmesi, daha çok insana yayılmaması için adli ve idari makamlar Kanunun kendilerine vermiş olduğu yetkileri kullanabilecektir.

Karantinaya Uymamanın Cezası

Covid-19 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilmiştir. Pandemi dünya geneli gibi çok geniş alana yayılan salgın hastalıklara verilen isimdir. Ağız, burun gibi solunum yollarından yakın temas, öksürük, tokalaşma vb. yollarla bulaşan Covid-19 da bulaşıcı bir hastalıktır. Bulaşıcı hastalık sıfatıyla Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve TCK koruma alanı dahilindedir.

Karantinaya uymayanlar Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca idari makamlarca para cezası ile cezalandırılabilmektedir. Covid-19 adlı virüs 14 gün kuluçka süresi içerisinde vatandaşların karantina veya izolasyon yolu ile gözlem altında tutulmasını gerektirmektedir. Ülkemizde bu hususta görülen ilk vaka 22 Mart tarihinde gerçekleşmiş olup yurt dışından geldiğinde karantinaya alınan iki vatandaşımız kurala aykırı davranarak dışarı çıkmıştır. Kolluk görevlilerince yakalanan iki vatandaşımıza bağlı bulundukları Kaymakamlık tarafından 6.300,00 TL para cezası verilmiştir.

Karantinaya uymamanın cezası TCK 195 hükmü ile belirlenmiştir.

TCK 195: “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

İlgili hüküm uyarınca covid-19 tedbiri olarak karantina altına alınanların karantinadan kaçması, kurala aykırı davranış sergilemesi halinde iki aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istenecektir. Nitekim 22 Mart tarihinde yakalanan iki vatandaşa da bu yönde, eylemlerinin tekrar edilmesi halinde haklarında TCK uyarınca suç duyurusunda bulunulacağı uyarısı yapılmıştır.

Cezalandırılma için alınmış olan karantina tedbirine uymamak yeterlidir. Buna göre yalnızca dışarı çıkmamak değil eldiven veya maske kullanımı, hijyen kurallarına uyulması gibi tedbirlere de uygun davranılması gerekmektedir. TCK 195 hükmünden de anlaşıldığı üzere bu madde kapsamında adli işlem başlatılması için şikayet şartı aranmamaktadır.

Kasten Covid-19 Bulaştırma

Covid-19’un yurt dışında tükürme, yalama vb. yollarla kasten bulaştırıldığı videoların ortaya çıkmasıyla kasten virüs bulaştırma suçu da gündeme gelmiştir. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan karantina vb. önlemlere uymamanın haricinde virüsün kasten bulaştırılması riski de bulunmaktadır. Peki kasten virüs bulaştırmanın cezası ne olacaktır ?

Kasten Koronovirus Bulaştırma
Kasten Koronovirus Bulaştırmanın Cezası

Kasten covid-19 bulaştıranlar TCK’nın ilgili “kasten yaralama” başlıklı 86.maddesinden sorumlu tutulacak. TCK 86 uyarınca kasten bir başkasının sağlığının bozulmasına neden olan bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılacaktır. Ancak kasten virüs bulaştırma neticesinde ölüm gerçekleşirse bu halde fail hakkında sekiz yıldan on iki yıla kadar cezaya hükmolunacaktır.

Yazıda geçen TCK maddelerine ulaşmak için tıklayınız.

Kendin, sevdiklerin ve ailen için #EvdeKal

COVID-19 Virüsüne Tedbir Amaçlı Evde Kal