TOPO HUKUK BÜROSU VE AVUKAT SERDARHAN TOPO ’NUN UZMANLIK ALANLARI

Topo Hukuk Bürosu Ve Avukat Serdarhan Topo ’nun Uzmanlık Alanları

Topo Hukuk Bürosunun kurucu avukatı olan Avukat Serdarhan Topo ile Topo Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanları hakkında konuştuk. İşte Detaylar:

Serdarhan Topo’ya Göre Avukatlıkta Uzmanlaşmanın Önemi

Serdarhan Topo‘ya göre uzmanlaşma, belirlenmiş bir konu üzerinde yoğunlaşma ve odaklanmadır. Ancak Serdarhan Topo bu uzmanlaşılacak olan alanı iyi belirlenmesi ve üzerinde çalışırken geliştirmekten keyif alabilenecek bir konu olmalısı gerektiğini vurguladı. Her meslekte uzmanlaşmanın önemi olduğu gibi avukatlık mesleğinde de uzmanlaşmak bir hayli önem arz ettiğini vurgulayan Serdarhan Topo, hukukun gün geçtikçe gelişim göstermekte ve alt dallarının hızla artan bir sosyal bilimler haline geldiğini söyledi. Ek olarak bu alt dallarının her birinin en iyi şekilde bilinmesi olanaksız olduğunu belirtti ve bu nedenle bir alan belilerken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Her dal ile ilgili eksik bilgi bilmektense belli dallarda uzmanlaşmak insanlara verilen hizmetin kalitesinin artması açısından önemli olduğunu belirten Serdarhan Topo, uzman Bilişim avukatıdır.

Serdarhan Topo’ya göre avukatlıkta uzmanlaşmanın bir diğer önemi ise vatandaşların karşılarına çıkan uyuşmazlıklar ile ilk karşılaşan ve gerekli olan bilgiyi ilk veren kişiler avukatların bu bilgiyi en iyi şekilde aktarabilmesidir. Dolayısıyla avukatlar sevdikleri, ilgi duydukları ve çalışmaktan zevk alacağı branşlarda kendini geliştirmeli ve bu alanlarda çalışmalar yapmasını gerektiğini söyleyen Serdarhan Topo, müvekkiller de karşılarında alanlarında uzmanlaşmış avukatlar gördüklerinde aldıkları avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden üst seviyede memnun kalacaklarını söyledi. Uzman bilişim avukatı Serdarhan Topo, son olarak;  her bilgiyi bir anda bilmek yerine alanı sınırlayıp, en iyi olunan konularda uzmanlaşmak kişiyi daha kolay başarıya ulaştıracağını söyledi ve bu da avukatlık hizmetinden alınan hizmetin iyi noktaları ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

TOPO HUKUK BÜROSU VE AVUKAT SERDARHAN TOPO ’NUN UZMANLIK ALANLARI
TOPO HUKUK BÜROSU VE AVUKAT SERDAR HAN TOPO’NUN HİZMET VERDİĞİ UZMANLIK ALANLARI
TOPO HUKUK BÜROSU KURUCUSU SERDAR HAN TOPO KİMDİR?

Serdarhan Topo ve Topo Hukuk Hangi Konularda Uzman Olarak Çalışmaktadır?

Topo Hukuk Bürosu müvekkillere yüksek kalitede avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermek misyonu ile hizmetlerine en iyi şekilde devam etmektedir. Verilen hizmetin kalitesini artırmak da hiç şüphesiz belirli alanlarda uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Avukat Serdarhan Topo’nun kurucusu olduğu Topo Hukuk Bürosunun uzmanlaşmış olduğu konular başlıca şunlardır;  boşanma hukuku,  bilişim hukuku, ceza hukuku, gayrimenkul hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, şirketler hukuku ve yabancılar hukukudur.

Topo Hukuk Bürosunun vizyonu ise müvekkillerine her seferinde başarılı sonuç elde ettirerek Türkiye’nin en iyi hukuk bürolarından birisi olabilmektir. Bu vizyona ulaşabilmek adına alanında uzmanlaşmış çalışma arkadaşları ile çalışmaktadır.

TOPO HUKUK BÜROSU KURUCUSU SERDAR HAN TOPO KİMDİR?

Avukat Serdarhan Topo: Bilişim Suçları Avukatı Nasıl Olunur?                                  

Uzman Bilişim avukatı Serdarhan Topo, teknolojinin gelişmesiyle artan internet kullanımı beraberinde birtakım uyuşmazlıkları getirebildiğini vurguladı. Bu tür internet üzerinden veya bilişim sistemleri ile işlenen suçlara bilişim suçları, bu uyuşmazlıklara bakan avukatlara ise bilişim hukuku avukatı denir. Teknolojinin gelişmesi ile  Bilişim suçlarının işlenmesinde kullanılan aletlerin sayısı oldukça artmaya devam etmektedir. Bunlara örnek olarak bilgisayar, cep telefonu ve tablet verilebilir. Ayrıca facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya hesaplarından da bilgi aktarımı mümkün olduğu için bunlar da bilişim suçlarında alet olarak kullanılabilir. Avukat Serdarhan Topo’ya göre bilişim suçlarında iyi bir avukat olabilmek için kullanılan aletlerin özellikleri iyi bir şekilde bilinmeli ve bilişim hukuku ile ilgili teknik kelimeler hukuksal bilginin yanında olmazsa olmazlardır.

TOPO HUKUK BÜROSU VE AVUKAT SERDARHAN TOPO ’NUN UZMANLIK ALANLARI
TOPO HUKUK BÜROSU’NUN AVUKAT SERDAR HAN TOPO ’NUN UZMANLIK ALANLARI

Serdarhan Topo, bunların yanında dinamik bir yapısı olan ve her gün gelişen teknolojik gelişmeleri takip edebilmek bilişim avukatı olmak için bir gereklilik olduğunu belirtti. Ancak teknolojiyi yakından takip ediyor olmak başlı başına yeterli değildir. Çünkü bu teknolojik gelişmelerin hukuksal yansımasını bilmek ve müvekkillere en iyi şekilde aktarabilmek bu teknolojik gelişmeleri takip etmek kadar önemlidir. Avukat Serdarhan Topo’nun dikkat çektiği bir diğer nokta ise mevzuattaki bilişim hukuku ile ilgili değişimleri eksiksiz bir şekilde takip edilmesi. Son olarak bilişim hukuku konusunda uzman bir avukat olabilmek için bu alanla ilgili seminerleri, söyleşileri, konferanslar takip edilmeli, iyi bir dinleyici ve gözlemci olarak katılım sağlanmalı bilişim hukuku ile ilgili çıkan kitaplar, yazılar ve söyleşilerde yakın bir şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bu aynı zamanda bilgilerin güncelliğini korumasını sağlayacaktır ifadelerini kullandı.

SERDARHAN TOPO: İNTERNETTEN İÇERİKLERİN KALDIRILMASI

Topo Hukuk Bürosu Ve Portföyü Bağlamında Bilişim Hukukunun Geleceğini Avukat Serdarhan Topo Değerlendirdi:

21. yüzyılda gelmiş olduğumuz noktada artık her evde bilgisayar, her elde bir telefon bulunmaktadır. Bu bilişim cihazlarının varlığı gün geçtikçe artırmaktadır. Bu da bilişim suçlarının artmasına neden olmaktadır. Serdarhan Topo‘ya göre üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise bilişim araçlarının kullanım yaşının da oldukça küçülmesidir, bu küçülme yüzünden bilişim suçlarının mağdurların ve faillerinin de yaş grupları farklılaşmıştır.

Bilişim hukuku gelecek vaat eden bir hukuk dalıdır. Çünkü internet, teknolojik gelişmeler her geçen gün artmaktadır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı verilerine göre her geçen yıl nüfusun artmasıyla paralel olarak internet kullanımı artmıştır. İnternet kullanımının artması da bilişim suçlarının artmasına neden olur. Dolayısıyla bilişim hukuku günümüzde olduğu gibi gelecekte de büyük bir önem arz edecektir. Bu sebeplerden dolayı Avukat Serdarhan Topo bilişim hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Her geçen gün de bu hukuk dalının dinamikliğine uyum sağlayarak kendisini ve kurucu olduğu Topo Hukuk Bürosunun ilerlemesini sağlamaktadır.

TOPO HUKUK BÜROSU VE AVUKAT SERDARHAN TOPO ’NUN UZMANLIK ALANLARI
AVUKAT SERDAR HAN TOPO ’NUN UZMANLIK ALANLARI

Bilişim Suçlarına Bakan Avukatlar Gelecekte Artacak Mı? Avukat Serdarhan Topo Açıkladı:

Serdarhan Topo, teknolojinin gelişmesiyle bilişim suçlarında kullanılan araçlar da gün geçtikçe arttığını söyledi. Bu araçların kullanımı da beraberinde bilişim suçlarının sayısını artırmaktadır. Suçların uyuşmazlıklarını çözecek ve danışmanlık hizmeti verecek olan kişiler ise avukatlardır. Bir nevi arz talep ilişkisi olarak değerlendirecek olursak talep arttığı zaman doğru orantılı olarak arz da artacaktır. Bu sebeple gelecekte bilişim suçlarına bakan avukatların sayısı da artış gösterecektir.

Avukat Serdarhan Topo’ya göre bilişim suçları avukatlarının sayısının artması bu konuda uzmanlaşmanın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Benzerlerinden farklılaşabilmenin yolu bu konuya emek sarf etmek üzerinde yoğunlaşarak en iyi şekilde hizmet verebilmektir. Ancak bu şekilde artan sayı içerisinde farkındalık ve başarı artabilir. Topo hukuk bürosu da alanında en iyisi olabilmek misyonu ile çalışmalarına en iyi şekilde  devam etmektedir.

TOPO HUKUK BÜROSU VE AVUKAT SERDARHAN TOPO ’NUN UZMANLIK ALANLARI
TOPO HUKUK BÜROSU’NUN UZMANLIK ALANLARI
SERDARHAN TOPO İLE BİLİŞİM SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Serdarhan Topo: Uzman Avukata Gitmek Neden Önemlidir?

Avukatlar hukuki uyuşmazlıkların çözümünde başvurduğumu veya danışmanlık hizmeti aldığımız kişilerdir. Bireyler hangi avukatı seçecekleri konusunda özgürdürler. Serdarhan Topo‘ya göre hiç kimse işi iş üzerinde öğrenen tecrübesiz bir avukatı tercih etmek istemezler. Bunun yerinde alanında uzman işin ehli olan bir avukata başvurmak isterler.

Avukatlar belirli bir alana odaklandıklarında daha nitelikli bir hukuk hizmeti sağlayacaklardır. Bu da hem mesleki gelişimlerini hem de müvekkillerin alacağı hizmetin kalitesini artıracaktır. Avukat Serdarhan Topo’ya göre uzman bir avukata danışıldığında problem daha hızlı analiz edilecek ve daha hızlı çözümler üretilebilecektir.  Dolayısıyla artık hayatımızın her parçasında bulunan hukuki sorunlarımızın daha etkili ve daha hızlı çözülebilmesi için uzman bir avukata gitmek gerekmektedir.

Yazı içerisinde ismi sıkça geçen Serdar Han Topo Kimdir?

TOPO HUKUK BÜROSU KURUCUSU SERDAR HAN TOPO KİMDİR?

 

www.serdarhantopo.com.tr