AVUKAT SERDARHAN TOPO İLE BİLİŞİM SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKAT SERDARHAN TOPO İLE BİLİŞİM SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Topo Hukuk Bürosunun kurucu avukatı olan Serdarhan Topo ile Bilişim Suçlarının değerlendirmesini yaptık. İşte Detaylar:

Avukat Serdarhan Topo Anlatıyor: Bilişim Suçu Nedir?

Serdarhan Topo bilişim suçunu anlatmaya başlamadan önce suç ve bilişim kavramlarının ne anlama geldiğini kavramak gerektiğini vurguladı. Serdarhan Topo, suç kavramını işte böyle açıkladı; toplumsal düzeni bozduğu gerekçesiyle kanun ile cezalandırılan davranışlar bütünüdür. Kanunsuz ceza olmayacağı gibi, kanunda cezası yazılı olmayan veya unsurları bulunmayan hareketler de suç teşkil etmez.  Bilişim ise en genel tanımı ile bilimin kaynağı olan bilginin özellikle elektronik cihazlar vasıtasıyla düzenli ve sistematik bir şekilde işlenmesi anlamına gelmektedir. Bilişimin en önemli kaynağı toplumdur. Toplumun bulunduğu yerde de suçun oluşmaması neredeyse olanaksızdır. Bu tanımlardan yola çıkarak bir bilgisayar veya ağ kullanılarak işlenen bir suç en genel anlamıyla bilişim suçu adlandırılır, ifadelerini kullandı. Ek olarak Serdarhan Topo, bilişim suçları başlığı altında karşımıza bir çok suç çıktığını belirtti. İşte o suçlar;

Sosyal medya hesaplarının veya e-mail adreslerinin şifrelerinin kırılması, çeşitli kişisel dosyaların şiflerinin kırılması, gizli bilgilerin kanuna aykırı şekilde elde edilmesi ve telif haklarının ihlal edilmesi örnek olarak verilebilir. Serdarhan Topo‘ya göre  bu yelpaze oldukça genişletilebilir. Günümüz gelişen teknolojisi ile bireylerin bilgiye ulaşması oldukça kolaylamış, bilişim de kullanılan aletler de sayıca artmıştır. Bu nedenle bilişim suçlarında numerus clausus ilkesi yani sınırlı sayı ilkesi geçerli değildir. Bilişim suçları bireye karşı işlenebileceği gibi birey gruplarına karşı da işlenebilir.

AVUKAT SERDARHAN TOPO İLE BİLİŞİM SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KCK RESIM
AVUKAT SERDARHAN TOPO İLE BİLİŞİM SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Avukat Serdarhan Topo Anlatıyor: Siber Suçların Mevzuattaki Yeri

Serdarhan Topo sözlerine, bilişim suçları ile siber suçların aynı olması ile sözlerine başladı. Bu nedenle siber suçların mevzuatta detaylı bir şekilde düzenlenmesi eski bir tarihe dayanmamaktadır. Çünkü insanların bu suçu işleyebilmesi için çeşitli elektronik cihazlara ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçların karşılık bulmasının zamanla artması ile siber suçlar da artmaya başlamıştır. 1 Haziran 2005 tarihinde tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ilk olarak 1991 yılında 765 sayılı Eski Türk Ceza Kanunun da düzenlenen bilişim suçlarına ek birçok düzenleme getirilmiştir. Yeni Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları ayrı bir başlık altında onuncu bölümde işlenmiştir.

Avukat Serdarhan Topo: İnternetten İçeriklerin Kaldırılması

TCK madde 243, 244 ve 245’de düzenlenen bilişim suçlarının konu balıkları sırası ile bilişim sistemlerine girme, sistemi engelleme bozma verileri yok etme veya değiştirme son olarak banka veya kredi kartlarının kötü kullanılması şeklinde düzenlenmiştir. Bunların yanında başlı başına bilişim suçu teşkil etmeyip bilişim sistemleri kullanılarak işlenebilecek suçlar mevzuatta düzenlenmiştir. Bu suçlara örnek olarak; TCK madde 106’da düzenlenen tehdit suçu ve madde 133’de düzenlenen kişisel konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu verilebilir. Ayrıca onuncu bölümde düzenlenmemiş ancak bilişim suçu olan suçları da şunlardır: 135. Madde kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, 136 ve 137. Madde kişisel verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu, 138. Madde verileri yok etme suçu.  Bazı hallerde ise suçun bilişim yolu ile işlenmesi nitelikli hal olarak öngörülmüştür. En çok karşımıza çıkan örneklerden bir tanesi hırsızlık ve dolandırıcılık suçudur.  Bu suçların bilişim sistemleri kullanmak sureti ile işlenmesi ağırlaştırıcı bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. ( TCK 142, TCK 158 )

AVUKAT SERDARHAN TOPO İLE BİLİŞİM SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
AVUKAT SERDARHAN TOPO İLE BİLİŞİM SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Topo Hukuk Bürosu Ve Av. Serdarhan Topo’nun Bilişim Suçları İle İlgili Çalışmaları

Topo Hukuk Bürosu oldukça hızla gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği bir takım aksaklıkların giderebilmesi adına birçok alanda hizmet vermektedir. Bu aksaklıklardan bir tanesi de bilişim suçlarıdır. Bireylerin bilişim suçu neticesinde meydana gelen mağduriyetlerini gidermek adına kurucusu bilişim hukuku alanında uzmanlaşmış Serdarhan Topo denetiminde en iyi şekilde gerek internet üzerinden gerekse hukuk bürolarında bizzat danışmanlık hizmeti verilmekte ve kendi web sayfalarında bilişim hukuku ile ilgili makaleler bulunmaktadır.

Bilişim Suçlarının Cezaları Nelerdir?

Bir suçun cezalandırılabilmesi için unsurlarını barındırmasının yanında hukuka uygunluk sebeplerinden birinin de bulunması gerekmektedir. Buna göre karşımıza çıkabilecek olası bir rıza yani kişinin başka bir kimseye sisteme girme iznini vermiş olması veya giriş şifresini vermiş olması fiili hukuka uygun hale getirir.  Bu şartların sağlanması halinde bilişim suçlarına verilecek cezalar ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. Kanunda düzenlenen bilişim suçlarına yönelik suçların cezası 1 yıla kadar hapis ile 8 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak cezanın adaletli bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla TCK md 244 de sayılan birbirinden farklı nitelikte bulunan eylemlerin tümüne aynı cezanın verilmesi öngörülmüştür. İşte o birbirinden farklı cezalar:

  • Bilişim sistemine girme suçu:  1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası
  • Sistemi bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu:  1 yıldan 5 yıla kadar hapis
  •  Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması: 3 yıldan 6 yıla kadar hapis

Yukarıda saymış olduğumuz cezalar suçların temel hali için öngörülmüş cezalardır. Suçun azaltıcı veya ağırlaştırıcı nedenleri bulunuyor ise bu cezalar değişebilir.

AVUKAT SERDARHAN TOPO İLE BİLİŞİM SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
AVUKAT SERDARHAN TOPO İLE BİLİŞİM SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilişim suçları cezaları bahsinde son olarak değinilmesi gereken konu etkin pişmanlıktır. Zira suçu işledikten sonra pişmanlık duyan ve zararını eski halini getirmeye çalışan kişiye hâkimin takdir yetkisine göre ya hiç ceza verilmez ya da cezasında belli bir oranda indirime gidilir. (TCK 168)

Serdarhan Topo’ya Sorduk: Yabancı Ülkelerde Nasıl Avukatlık Yapılır?

Bilişim Avukatı Serdar Han Topo ve Topo Hukuk Bürosu Neden Bilişim Hukuku Alanında Uzmanlaşmıştır?

Bilişim hukuku insanoğlu var olduğundan bu yana süregelen bir hukuk dalı değildir. Bu hukuk dalı bir takım neticelerin gelişmesi ile meydana çıkmış yeni ve farklı bir daldır. Bu anlamda farklı konular ve yeni problemleri beraberinde getiren bilişim hukuku Avukat Serdarhan Topo’nun dikkatini çekerek bu alanda uzmanlaşmasını sağlamıştır.

Teknolojinin toplumsal alanda meydana getirdiği değişiklikler kendini hukuk alanında gösteriyor ve alışageldiğimiz hukuki problemleri de daha farklı bir boyuta taşımış oluyor. Bu sebeple bilişim hukuku alanında çalışan uzman avukatlara ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyacı en iyi şekilde giderebilmek adına Topo Hukuk Bürosu ve Serdarhan Topo bilişim hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

Bilişim Suçlarında Bilişim Suçları Avukatının Önemi Nedir?

Bilişim sistemlerinden kaynaklanan hukuki problemlerin çözümünde rol oynayan avukata Bilişim Hukuku Avukatı denir.  Bilişim avukatının danışmanlık veya avukatlık hizmetini verirken dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi konuyu daha iyi kavrayabilmesi açısından bilişim konusundaki teknik terimleri bilmesidir. Yaşanan mağduriyeti en iyi şekilde giderebilmek adına müvekkil ile avukat arasında bir ortak dil bulunmalıdır. Bu ortak dilin sağlanabilmesi için uzman bir bilişim hukuku avukatına danışmak yerinde olacaktır.

Bunun yanında bilişim suçu davalarında delillerin önemli bir kısmı dijitaldir. Bu dijital delillerin yerinde olup olmadığına karar vermek de uzman bir bilişim avukatına düşmektedir. Bilişim hukuku her gün farklı ve yeni problemler ile karşımıza çıkabilmektedir. Bunun içinde değişen teknolojiyi yakından takip edebilen bir avukata danışmak gerekmektedir.

Avukat Serdarhan Topo ve kurucusu olduğu Topo Hukuk Bürosu tüm saydığımız gereklilikleri kendine bir misyon edinmiş, kendilerini bilişim hukuku alanında uzmanlaştırmışlardır. Bu nedenle kendilerinde gönül rahatlığı ile danışmanlık veya avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

AVUKAT SERDARHAN TOPO İLE BİLİŞİM SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
AVUKAT SERDARHAN TOPO İLE BİLİŞİM SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Topo Hukuk’tan Bilişim Suçlarına Karşı Alınabilecek Önlemler

  • Yasadışı siteleri [email protected] e posta adresine ihbar edebilirsiniz.
  • Telif hakları ile koruma altına alınmış içerikleri korsan olarak temin edip paylaşmayınız.
  • Güvenilir olmayan yazılımlar yüklemeyiniz.
  • İnternet ortamında tanımadığınız kişilere kişisel veya özel bilgilerinizi vermeyiniz.
  • Kredi kartı bilgilerinizi yayınlamayınız.
  • Lisansı bulunmayan ürünleri temin etmeyiniz.
  • Kişisel şifrenizi güvenli bir şekilde oluşturup kimse ile paylaşmayınız.

http://www.serdarhantopo.com.tr/

 

 

 

Only registered users can comment.

Bir cevap yazın