Avukat Serdarhan Topo ’ya Sorduk: Cinsel İstismar Cezaları Caydırıcı Mı?

Avukat Serdarhan Topo ’ya Sorduk: Cinsel İstismar Cezaları Caydırıcı Mı?

Topo Hukuk Bürosunun kurucu avukatı olan avukat Serdarhan Topo ile Cinsel İstismar ve Cezaları Caydırıcı Mı? Hakkında konuştuk. İşte Detaylar:

Avukat Serdarhan TOPO Anlatıyor: Cinsel İstismar nedir?

Serdarhan Topo, günümüzde sıkça karşılaştığımız bir kavram olan cinsel istismarı tanımlıyor, cinsel istismar; çocuğun henüz kavrama yeteneğinin tam gelişmediği, gelişimsel olarak hazır olmadığı, rıza gösterme ve onaylama yetilerinin tam olarak oluşmadığı bir zamanda, ahlak kurallarına ve yasalara aykırı olacak bir şekilde cinsel aktivite içine sokulması veya cinsel ilişkiye dahil edilmesidir. Cinsel istismar çeşitli şekillerde meydana gelebilmektedir. Bunlar; ilk olarak dokunma olmaksızın gerçekleştirilen cinsel istismar örneğin röntgencilik, teşhircilik veya çocuğa cinsel içerikli konuşmalar sarf etmek ikinci olarak dokunmanın olduğu cinsel istismar örneğin çocuğun herhangi bir bölgesine dokunma ve son olarak şiddet kullanılarak meydana gelen cinsel istismar. Cinsel istismar mağdurlarını genellikle kız çocukları oluştursa da erkeklere karşı istismar sayısı da oldukça fazladır. Serdarhan Topo, bu bağlamda ebeveynlere oldukça fazla görev düştüğünü belirtti. Çocuklarına küçük yaştan itibaren vücuduna hiç kimsenin dokunamayacağını öğretmeli,  herhangi bir sorun ile karşılaşması durumunda ailesine anlatması gerektiği söylenmelidir.

Av. Serdarhan Topo Anlatıyor: Telif Hakkı Nedir? Nasıl Alınır?

Serdarhan Topo cinsel istismar suçunun reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan ayrı olduğunu belirtmiştir. Buna göre; 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış çocuk ile rızaya dayalı, herhangi bir cebir, tehdit veya hile olmaksızın cinsel ilişkiye girilmesi reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturmaktadır. Eğer zor kullanılarak, tehditle veya cebirle cinsel ilişkiye giriliyorsa bu da cinsel istismar suçunu oluşturacaktır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu hakim tarafından dikkate alınmaz. Şikayete bağlı  bir suçtur.

Avukat Serdarhan Topo ’ya Sorduk: Cinsel İstismar Cezaları Caydırıcı Mı?
Avukat Serdarhan Topo ’ya Sorduk: Cinsel İstismar Cezaları Caydırıcı Mı?

Avukat Serdarhan Topo’ya Sorduk: Cinsel İstismarın Cezaları Yaşa Göre Değişiyor Mu?

Günümüzde sıkça karşılaştığımız istismarın en korkuncunu cinsel istismar oluşturmaktadır. Cinsel istismarın her türlüsü kanun ve toplum önünde suçtur. Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu 103. Maddede düzenlenmiştir. 103. Maddede cinsel istismar suçunun mağduru bakımından üçlü bir ayrım yapılmıştır bu ayrımda yaş faktörü göz önüne alınarak yapılmıştır. Buna göre:

  • 15 yaşını henüz tamamlamamış çocuklara karşı cinsel istismar suçunda bulunmak.
  • 15 yaşını tamamlamış ancak zihinsel yetenekleri tam olarak gelişmemiş

Serdarhan Topo cinsel istismar suçunun cinsel saldırı suçundan, cinsel taciz suçundan ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan farklı olduğunu ifade ediyor. Buna göre:

Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102): 15- 18 yaşındaki çocuklara veya daha büyük kişilere karşı hile, cebir veya tehdit kullanmadan bedensel temasta bulunarak işlenen suça cinsel saldırı suçu denir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK 104): Yukarıda açıklamış olduğumuz gibi reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 15-18 yaş aralığında bulunan çocuk ile kendi rızası ile cinsel ilişkiye girilmesidir.

Cinsel Taciz Suçu (TCK 105): Fail ile mağdur arasında bedensel bir temas olmadan işlenen eylemlerdir. Mağdurun yaşı önemli değildir. Çocuk veya erişkinler suçun mağduru olabilirler. Toplum içerisinde sıkça rastladığımız bir suç olan cinsel taciz suçu laf atmak suretiyle veya sözlü taciz ile gerçekleşebilir.

Avukat Serdarhan Topo ’ya Sorduk: Cinsel İstismar Cezaları Caydırıcı Mı?
Serdarhan Topo ’ya Sorduk: Cinsel İstismar Cezaları Caydırıcı Mı?

Serdarhan Topo’ya Sorduk: Cinsel İstismar Suçunun Cezası Nedir?

Cinsel istismar suçunun cezası kanunun 103. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre çocuğa cinsel istismar suçunu işleyen kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. İstismarın sarkıntılık derecesinde kalması durumunda hüküm olunacak ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır. Cinsel istismar suçunun cezası mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde basit nitelikli ise 10 yıldan, sarkıntılık derecesinde kaldı ise 5 yıldan az olamaz. Normalde cinsel istismar suçu hâkim tarafından  dikkate alınırken suç sarkıntılık derecesinde kalmış ise soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için velinin veya vasinin şikâyeti gerekmektedir. Görevli mahkeme ağır ceza mahkemeleridir. Ancak suç sarkıntılık derecesinde kalmış ise görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Türk Ceza Kanunu 103 maddesinde basit nitelikli cinsel saldırı suçunun daha ağır gerektiren halleri ile işlenmesi durumunda verilecek cezanın yarısı oranında arttırılacağı ifade edilmiştir. Bu duruma göre nitelikli haller sıralanırsa:

  • Birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi.
  • İnsanların toplu olarak yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi.
  • Üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kayın hısımlığı ilişkisinde bulunan bir kişiye veya üvey anne, üvey baba, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından işlenmesi.
  • Kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi.
  • Son olarak; vasi, eğitici, öğretici, bakıcı veya koruyucu aile ya da sağlık hizmeti veren; koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi.

Serdarhan Topo, cinsel istismar suçu gerçekleşirken cebir veya şiddetin bilerek yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerinde uygulanacağını ifade etmektedir. Eğer suçun sonunda mağdur bitkisel hayata girer veya ölürse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hüküm olunur.

Avukat Serdarhan Topo ’ya Sorduk: Cinsel İstismar Cezaları Caydırıcı Mı?
Av. Serdarhan Topo ’ya Sorduk: Cinsel İstismar Cezaları Caydırıcı Mı?

Serdarhan Topo’ya Sorduk: Cinsel İstismar Cezalarında Uygulanan Cezalarda İndirim Oluyor Mu?

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel istismar suçunun nitelikli halleri düzenlenmişken daha az cezayı gerektiren halleri düzenlenmemiştir. Çünkü cinsel istismar suçu cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bir suçtur. Ancak hâkim somut olayın özelliklerine göre takdiri bir şekilde suçun cezasında indirim yapabilir. Türk Ceza Kanunu madde 63’e göre: “Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir. Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.”  Özellikle cinsel istismar suçu yargılaması sırasında iyi hal indirimi yapıldığına rastlanmaktadır

Serdarhan Topo Anlatıyor: Sahte Sosyal Medya Hesabı Kapatmak

Yapılan iyi hal indirimleri toplumda infiale neden olmaktadır. Çünkü cinsel istismar suçu sadece kanunda yasaklanmamış olup toplumca da ahlak kurallarına aykırı bulunmaktadır. Cinsel istismar suçu neticesinde mağdurda özgüven eksikliği, madde bağımlılığı, depresyon, intihar girişimi veya suça karışma oranında artış gibi sorunlar meydana gelebilmektedir. Bu sebeple cinsel istismar suçlarında indirim yapılması için çalışmalar sürmektedir.

Serdarhan Topo’nun kurucusu olduğu Topo Hukuk Bürosu, alanında uzman avukatlar ile ceza hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda cinsel istismar suçu ile ilgili müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bir cevap yazın