kat karşılığı sözleşme, serdarhan topo

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; müteahhidin(yüklenici) bina inşa etmeyi ve binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimini, arsa sahibinin de binanın bağımsız bölümlerinin karşılığında arsanın belirli paylarının mülkiyetini devretmeyi üstlendikleri karşılıklı sözleşmedir.

Her iki tarafa borç yükleyen bu sözleşme müteahhidin binayı teslim, arsa sahibinin de arsa paylarının mülkiyetini devretme edimlerinden oluşur. Yapılan sözleşme hukuki ilişki açısından büyük önem taşımaktadır.

Bir avukat ile çalışmak size büyük fayda sağlayacaktır. Serdarhan Topo, yapılacak sözleşme ve sonrasındaki hukuki süreçte size yardımcı olacaktır.

Serdarhan Topo Şişli bürosu iletişim adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

kat karşılığı sözleşme, serdarhan topo şişli
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir – Serdarhan TOPO

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi içerisinde ‘Eser Sözleşmesi’ ve ‘Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesini’ barındıran karma bir sözleşmedir.

İki taraflı sözleşmelerdendir ve sözleşmenin tarafları birden fazla olabileceği gibi tüzel kişiler de sözleşmenin tarafı olabilir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin noter huzurunda yapılması gerekmektedir.  Ancak uygulamada taraflarca düzenlenmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin oluşabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlar:

1.Arsa sahibi ve yüklenici yani müteahhit arasında iradelerin uyuşması ve geçerli bir anlaşma yapılması gerekir.

2.Arsa sahibi arsanın belirli paylarının mülkiyetinin devir borcunu üstlenmelidir. Hisseli arsalarda bütün hissedarlar sözleşmeye katılmalıdır. Oy birliği aranır.

3.Müteahhit arsa sahibinin taşınmazı üzerinde inşaat yapma ve teslim etme borcu altına girmelidir.

4.Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılabilmesi ve uygulanabilmesi için arsanın üzerinde bina inşa etmeye elverişli olması gerekir.

5.Arsa sözleşmede kararlaştırılan miktarda bağımsız bölüm inşasına müsait olmalıdır.

6.İnşaata başlayabilmek için projenin çizilip Belediyede tasdik edilmesi gerekir. Arsa birden fazla kişinin mülkiyetinde ise bütün hissedarların başvurusu ve onayı olmalıdır.

7.İnşaatın başlama ve bitiş süresi sözleşmede açıkça belirtilmelidir. İnşaat süresi sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa Belediyeden inşaat ruhsatı alınmasıyla işlemeye başlar.

8.Sözleşmede müteahhidin yapmayı üstlendiği inşaatın kalitesi, kullanacağı malzemeler vs. ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.

kat karşılığı inşaat sözleşmesi, serdarhan topo şişli
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir? – Serdarhan TOPO

Geçerli bir sözleşmede inşaata başlanabilmesi için arsa sahibinin müteahhide vekalet vermesi gerekmektedir.

Projelerin hazırlanması ve ruhsat alınması kural olarak arsa sahibine aittir ancak aksi kararlaştırılabilir.

Sözleşmenin geçersiz olması halinde edimlerin ifası istenemeyecektir. İki tarafın da edimlerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Müteahhit sözleşmede kararlaştırılan binayı inşa edip teslim etmeli, arsa sahibi de arsa paylarını devretmelidir.

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE AVUKATA DANIŞMA

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafı iseniz işlemlerin hızlı ilerlemesi ve sorunların çözülmesi için alanında uzman bir avukata başvurmanız önemlidir.

Avukat Serdarhan Topo hukuk davalarında başarılarıyla bilinen bir hukukçudur. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesindeki sorunlarınızla ilgili yayınlanan makaleleri takip edebilirsiniz. Serdarhan Topo Şişli bürosu iletişim adresi