TOPO HUKUK BÜROSU’NDAN SERDARHAN TOPO ANLATIYOR: YABANCI ÜLKELERDE AVUKATLIK YAPMAK

TOPO HUKUK BÜROSU’NDAN SERDARHAN TOPO ANLATIYOR: YABANCI ÜLKELERDE AVUKATLIK YAPMAK

Serdar Han Topo’ya Sorduk: Türk Vatandaşları Yabancı Ülkelerde Avukatlık Yapabilir Mi?

Topo Hukuk Bürosunun kurucu avukatı olan Serdarhan Topo İle Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerde avukatlık yapma durumunu değerlendirdik, işte detaylar: 

Savunma hakkı en önemli insan haklarından biridir. İfade özgürlüğünün bir biçimi olan savunma hakkı yalnızca anayasalarca koruma altına alınmamış uluslarası metinlercede  güvence altına alınmıştır. Bu hakkın savunulmasındaki en önemli rol ise avukatlık mesleğine düşmektedir. Bizde bu konu üzerine Avukat Serdarhan Topo ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

Serdarhan Topo
TOPO HUKUK BÜROSU’NDAN SERDARHAN TOPO ANLATIYOR: YABANCI ÜLKELERDE AVUKATLIK YAPMAK

Türk vatandaşlarının yabancı bir ülkede avukatlık hizmeti yapabilmesinin çeşitli şartları vardır. Bu şartlar her ülke için farklılık arz etmektedir. Çünkü her ülkenin hukuk sistemi birbirinden farklıdır. Örneğin İngiltere Anglosakson hukuk sistemi içerisinde yer alırken Türkiye kara Avrupası hukuk sistemi içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bazı üniversiteler Avrupa ülkelerine denklik sağlarken Amerika Birleşik Devletlerinde avukatlık yapabilmek için orada bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak gerekmektedir.  Yabancı bir ülkede avukatlık yapabilme şartları kapsamından örnek olarak İngiltere’yi ele alırsak;

  • Bir senelik karşılaştırmalı hukuk eğitimine tabi tutulmak. Bu eğitimin yerine karşılaştırmalı yüksek lisans eğitimi de alınabilir.
  •  Daha sonra barolar tarafından verilen staja başlama eğitimi alınır, daha sonra da sınavı geçmek gerekiyor. Bu aşamada   dava avukatı mı yoksa dilekçe avukatı mı olunacağı seçilir.
  •  Üçüncü aşama olarak iki sene bürolarda staj yapmak gerekmektedir.

Stajın sonunda yapılan sınavı da geçtikten sonra İngiltere’de avukat olabilmek ve çalışabilmek mümkün olacaktır. Görüldüğü üzere her ülkenin kendine göre bir hukuk sistemi bulunmaktadır.

Avukat Serdarhan Topo: Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatını Diğer Ülkelerde Geçerli Midir?

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği madde 13’e göre  “Avukatlık ruhsatnamesi ve avukat kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. Türkiye Barolar Birliği kurumu, avukatlığa kabul edilen kişinin dosyasında bulunan kişisel bilgilere göre ruhsatnameyi derler, adayın fotoğrafını soğuk damga ile mühürler ve ruhsatname defterine kaydeder. Türkiye Barolar Birliği Kurumu Başkanının onayını alan ruhsatname, baro başkanının imzasını almak için barosuna iletilir ve imza atıldıktan sonra ilgilisine verilir. Mesleğe kabul edilen adayın avukat kimliği de, ruhsatname ile birlikte ilgilisine verilmek üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenerek barosuna gönderilir.”

Bu durumda avukatlık ruhsatnameleri Türkiye’de bulunan Barolar birliği kurallarınca verilir. Bu sebeple Türkiye Barolar Birliğinin vermiş olduğu avukatlık ruhsatı Türkiye sınırlarında geçerlidir.

Serdarhan Topo
TOPO HUKUK BÜROSU KURUCU AVUKATI SERDARHAN TOPO: YABANCI ÜLKELERDE AVUKATLIK YAPMAK

Topo Hukuk Bürosu’nun Uluslarası Hukuk Alanındaki Çalışmaları

Topo Hukuk Bürosu ve kurucu avukatı Serdarhan Topo uluslararası hukuk hizmeti vermektedir. Uluslararası hukuktaki çalıştığı konu ilk olarak özel hukukun önemli bir kısmını çevreleyen Uluslarası aile hukukudur. Aile hukukunda da en sık rastladığımız durum boşanmadır.  Yurtdışında boşanan bir kişinin Türkiye’de de boşanmış sayılması Türkiye’de ayrı bir dava açılmasına bağlıdır. Dava açılmaz ise kişinin Türkiye’deki nüfus kayıtlarında medeni durumunun evli olarak görünmesi devam edecektir. Açılması gereken dava tanıma tenfiz davasıdır. Bu davanın açılabilmesi için boşanma kararının mahkeme tarafından verilmiş olması gerekmektedir.

Topo Hukuk Bürosu’nun uluslararası alandaki çalışmalarından biri de tanıma – tenfiz davalarıdır. Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını temel hak ve özgürlükler dışında farklı düzenlemelere tabidir. Aynı şekilde ülkemizde yaşayan yabancı vatandaşlar da kendi ülkelerinden farklı düzenlemelere tabi tutulurlar. Yabancı bir ülkede alınan kararın ülkemizde de geçerli olması istenmesi halinde durum farklılaşmaktadır. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkı’nda kanunda tanıma ve tenfiz uygulamaları düzenlenmiştir. Tenfiz; yabancı mahkemelerde kesinleşmiş hukuk davalarının Türkiye’de de geçerli olmasını sağlayan karardır. Bu kararların verilebilmesi için açılması gereken dava ise Tanıma – Tenfiz davasıdır.

Serdarhan Topo
SERDARHAN TOPO’YA SORDUK: YURTDISINDA AVUKATLIK YAPMAK

Topo Hukuk Bürosunda gerek iç hukuk kaynaklarına gerek uluslarası sözleşmelere hâkim alanlarında uzmanlaşmış avukatlar yukarıda saydığımız hizmetleri müvekkillere en iyi şekilde ulaştırmayı hedeflemektedirler.

Serdarhan Topo Değerlendirdi:Avukatlık Sektöründe Dil Sorunlarının Aşılmasının Yolları

Küreselleşme ile birlikte artık Dünya küçük bir köy haline gelmiştir. Bu da yabancı dili her meslek dalında öğrenmeyi mecbur hale getirirken günlük hayatın da bir gerekliliği haline getirmiştir. Unutmamalıdır ki bir dil bir insan düşüncesi günümüzde oldukça önemli bir hale gelmiştir.

Hukuk Fakültelerinin birçoğunda hukuk eğitiminin yanında yabancı dil eğitimi verilmemektedir bunun sebebi hukuku yerel bir alan olduğu düşüncesidir. İyi bir hukukçunun yabancı dilden önce mevzuata hakim olması ve hukuk bilgilerini iyi bir şekilde öğrenmesi düşüncesi yatmaktadır. Oysa hem hukuk eğitimi hem de yabancı dil eğitimi beraber verilebilir.  Çünkü her meslekte olduğu gibi hukuk mesleğinde yabancı bir dil bilmek meslekte ön plana çıkmaya neden olacaktır. Ayrıca başvurduğumuz uluslarası hukuk metinlerini birinci elden anlayıp yorumlamak mesleki açıdan birçok edinimler kazanmamızı sağlayacaktır. Günümüzde uluslarası dil olarak kabul gören İngilizce hukuk alanında da en çok işe yarayacak olan dildir. Bunu Almanca takip eder. Yabancı dil öğrenmek bazı alanlarda uzmanlaşmak isteyen avukatlar içinse mecburiyet haline gelmiştir. Örneğin Ticaret Hukuku alanında uzmanlaşan bir avukat uluslarası ticaret davalarına bakabilmek için ileri seviyede İngilizce bilmelidir.

Serdarhan Topo
TOPO HUKUK KURUCU AVUKATI SERDARHAN TOPO’NUN YURT DISINDA AVUKATLIK YAPMAK HAKKINDA DETAYLAR

Bu dil sorununun aşılabilmesi için yapılabilecek olan ilk şey okullarda zorunlu ve yoğun bir şekilde dil eğitiminin verilmesidir. Ayrıca yasal staj dönemi içerisindeyken de dil ile ilgili verilen eğitimler artırılabilir. Avukat Serdarhan Topo ve ekibi üst düzey İngilizce bilmektedir. Bu sebeple uluslararası davalarda uzman olarak hizmet vermektedir.

Avukat Serdarhan Topo İle Bilişim Suçlarının Değerlendirilmesi

Avukat Serdarhan Topo’dan Yabancı Ülkelerde Avukatlık Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler

Öncelikle bir uzmanlık alanı belirlenmeli ve bu alanın üzerinde yoğunlaşmalıdır. Çünkü çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır. Hukuk da hem ulusal hem uluslarası boyutta gelişerek çeşitli ihtiyaçlara çözümler üretmektedir. Bu durumda belirli alanlarda uzmanlaşmak sizi benzerlerinizden olumlu olarak ayıracaktır.

Yabancı dil ileri bir seviyede bilmek gerekmektedir. Mahkeme karşısında savunma yapılacak olan dil artık Türkçe değil farklı bir dil olacaktır. Bu sebeple avukatlık yapılacak olan ülkeye ait dile hâkim olmak gerekmektedir.

Serdarhan Topo
SERDARHAN TOPO’DAN YURT DISINDA AVUKAT OLMAK ISTEYENLERE TAVSIYELER

Uluslarası avukatlık örgütlerine üye olmak ve onların çalışmalarına katılmak da ufkunuzun genişlemesini sağlayacaktır. Avukatlık yapılmak istenen ülkenin hukuk sistemi ve mevzuatı hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Ayrıca o ülke mahkemelerince verilmiş olan yerel mahkeme kararları ve üst mahkeme kararları incelenmelidir. Eğer yasal staj da orada yapılacaksa nitelikli bir hukuk bürosunda staj yapmaya dikkat edilmelidir. Bunun dışında ulusal ve uluslarası düzeyde gelişen sosyal ve siyasal olayların yakın takipçisi olmak gerekmektedir.

Son olarak ulusal ve uluslarası boyutta kıran kırana bir mücadelenin bulunduğu avukatlık mesleğinde herkesin birbiriyle rekabet halinde olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple rakiplerin arasından sıyrılıp farkınızı belli etmek gerekmektedir. Avukat Serdarhan Topo‘nun bu öneriler dikkate alındığı takdirde yurtdışında nitelikli bir avukat olabilmek kolaylaşacaktır.

Only registered users can comment.

Bir cevap yazın