Şantaj Mağduru Birey Ne Yapmalı?

Şantaj mağduru birey, şantaja boyun eğmeden olabildiğince hızlı bir şekilde uzman bir avukatın yardımı ve delil teşkil eden şantaj malzemeleri ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır. Failin yakalanması, şantaj malzemelerinin paylaşılmadan ve yayılmadan ele geçirilebilmesi ve şantajın tekrarlanmaması için izlenebilecek en hızlı ve güçlü çözüm yolu adli makamlara başvurmaktır.

Şantaj Nedir?

Şantaj, bir kişiyi herhangi bir haksız çıkar veya menfaat sağlamak amacıyla, kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek şekilde tehdit etmektir. Şantaj suçu çeşitli şekillerde işlenebilmektedir.Şantaj suçu kişinin iç hürriyetini kısıtlayıcı şekilde işlenebileceği gibi maddi çıkar elde etmek için de işlenebilmektedir.Bir kişiyi kanuna aykırı bir şeyi yapmaya zorlamak, yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorlamak, haksız çıkar sağlamaya çalışmak gibi filler şantaj suçunu oluşturmaktadır.

Ayrıca bir kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte olan konuların açıklanmasını tehdit etmekle de şantaj suçu işlenebilmektedir. Fail kişinin şeref ve haysiyetine zarar verirken amacı şantajdan bir fayda sağlamak olmalıdır. Fakat şantaj yapanın elde etmek istediği faydanın niteliği önemli değildir, sadece haksız olması aranmaktadır.Şantaj yapan kişinin açıklayacağı konunun geçmişte yaşanan ve herkesin bilmediği bir konu olması gerekmektedir. Herkes tarafından bilinen bir konunun açıklanması şantaj suçunu oluşturmamaktadır. Ayrıca şantaja uğrayan kişinin bu konuda meşru bir konumda olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de şantaj suçunun mağduru olabilmektedir. Şerefin varlığı sadece gerçek kişilere ait olmakla birlikte tüzel kişiler saygınlığa sahip olabilmektedir. Fail tüzel kişilerin saygınlığına, örneğin bir şirkete zarar verecek özel bilgilerin açıklanması ile istediğini elde etmeye çalışarak saldırabilmektedir. Ayrıca şantaja uğrayan kişi ve şantajdan zarar görecek kişi her zaman aynı kişi olmak zorunda değildir.

Şantaj Mağduru Birey Ne Yapmalıdır?

Şantaj mağduru birey zaman kaybetmeden adli makamlara şikayette bulunmalıdır. Şantaj şuçu savcı tarafından re’sen dikkate alınan bir suçtur. Yani resmi makamlar suçun oluştuğunu öğrendikten sonra mağdurun şikayette bulunmasına gerek yoktur. Fakat önemli olan husus şantaj mağdurunun veya 3. bir kişinin adli makamları şantaj suçunun oluştuğu konusunda bilgilendirmesidir. Şantaj suçu şikayete bağlı bir suç değildir fakat soruşturma sürecinin başlaması için sadece savcının bu konuda bilgisine gerek vardır. Şantaj suçu için bir şikayet süresi öngörülmemiştir fakat suçun zaman aşımı süresi 8 yıldır.

Şantaj mağduru bu süreçte öncelikle suçun oluştuğuna dair olabildiğince kanıt toplamalıdır. Fail tarafından gönderilen mesajlaşmalar ve yapılan görüşmelerinin ekran görüntüsü, gönderilen mailler veya mektuplar veya buna benzer belgeler kaydedilmelidir. Bu nedenle bu belgelerin kaydedilmeden önce korku ile silinmemesi önem taşımaktadır.

Aynı zamanda olayın gelişimini bilen tanıklar da delil olarak kullanılabilmektedir. Şantaj mağduru birey durumu açıklayan bir dilekçe ve topladığı deliller ile birlikte yaşadığı yerdeki Cumhuriyet Savcılığına başvurmalıdır.
Bu süreçte şantajcının isteğini yerine getirmek veya korku ve endişe nedeniyle bir şey yapmamak kesinlikle bir çözüm değildir. Unutulmamalıdır ki failin isteği yerine gelse ve sorun çözülmüş gibi gözükse bile ileride şantajcı tekrar elindeki malzemeleri kullanarak şantaj yapmaya devam edebilmektedir.

Şantaj Suçunun Cezaları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesine göre şantaj suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Kanunda şantaj suçu için verilen adli para cezası için özel bir alt sınır gösterilmediğinden alt sınır Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesine göre beş gündür. Mahkemenin sadece hapis veya sadece adli para cezasını hükmetmesi gerekmemektedir. Eğer uygun görürse iki cezayı birlikte hükmedebilmektedir. Ayrıca verilen hapis cezası uygun görülürse maddi para cezasına çevirile bilmektedir. Şantaj suçu nedeniyle verilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür. Şantaj suçu uzlaşmaya tabi olmadığından süreç içinde uzlaşmaya gidilmesi mümkün değildir.

Şantaj suçu nedeniyle mağdur olan kişinin dava sonuçlandıktan sonra, uğradığı maddi ve manevi zarardan dolayı tazminat davası açması mümkündür. Şantaj suçundan dolayı uğranılan maddi kayıplar için maddi tazminat davası, suçtan dolayı sebep olunan manevi zararlar için manevi tazminat davası açılmaktadır. Ceza davası devam ederken de tazminat davası açmak mümkündür. Fakat tazminat davasından sonuç almak için karşı tarafın suçlu olup olmadığına hakim tarafından karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle açılan ceza davasının sonuçlanmasını beklemek daha uygundur.

İnternet Üzerinden Yapılan Şantaj Suçları Hakkında

Teknolojinin ilerlemesi günümüzde iletişimi kolaylaştırmaktadır. Bunun yanında teknolojinin gelişmesi ile şantaj suçu değişik yollarla işlenmeye başlanmış ve artan şuçluluk oranlarında şantaj suçu öncelik kazanmaya başlamıştır. Eskiden yaygın şantaj araçları mesaj, mektup gibi araçlarken günümüzde internet üzerinden iletişimin gelişmesi ile Whatsapp, Skype, Instagram gibi sosyal medya araçlarından yapılan şantajlar yaygınlaşmaktadır.

 

İnsanlar iletişim aracı olarak kullandıkları bu tarz sosyal medya sitelerinde yeni insanlarla tanışmakta, ilişki kurmaktadır. Kişiler internet üzerinden konuştuğu bu insanlarla çeşitli paylaşımlarda bulunabilmektedir. Daha sonra bu sosyal medya hesaplarında yapılan konuşmalar, paylaşılan bilgiler, fotoğraflar ve videolar kişinin aleyhine şantaj malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Failler bu yollarla edindikleri bilgileri, fotoğrafları veya videoları yine Instagram, Youtube, Twitter gibi sitelerde yayınlamak tehtidi ile kişilere şantaj yapabilmektedir. Aynı zamanda mağdurların şahsen tanıdığı kişiler de bu tarz iletişim araçlarında veya sosyal medya hesaplarında kendileri ile paylaşılan özel mesaj veya medyaları mağdura şantaj yapmak amacıyla kullanabilmektedir.

İnternet üzerinden şantaja uğramamak için kişiler Whatsapp, Instagram, Skype gibi sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı kişilere dikkat etmeli, tanımadığı ve güvenmediği insanlar ile paylaşımlarda bulunurken paylaştığı şeylerin içeriğini gözden geçirmelidir. İnternette tanışılan kişilerin, kabul edilen arkadaşlık isteklerinin sahte profiller olabileceği akılda tutulmalıdır. Paylaşılan içeriklerin telefon konuşmalarının veya görüntülü konuşmaların kayıt altına alınabileceği unutulmamalıdır.

Serdarhan Topo: Şantaj Davası Hakkında

Şantaj suçunda failin yakalanması cezalandırıcılık ve caydırıkıcılık açısından oldukça önemlidir. Bu süreçte mağdur için diğer bir önemli husus, bu süreçte şantaj malzemesi olarak kullanılan malzemelerin açığa çıkmamasıdır. Mağdur, kendisi savcılığa suç duyurusunda bulunabileceği gibi polise de başvurabilir.

İlgili Yazı:

TOPO HUKUK BÜROSU KURUCUSU SERDAR HAN TOPO KİMDİR?

Fakat sürecin hızlı ve problemsiz ilerlemesi, uygun delillerin toplanması ve bu süreçte şantaj malzemelerinin ortaya çıkmadan, paylaşılmadan veya yayınlanmadan elde edilmesi açısından bu konuda uzman ve profesyonel bir avukattan yardım alınması önem arz etmektedir. Şantaja boyun eğmek yerine adli yollara başvurmak bu süreçte kesin çözümdür. Sürecin problemsiz ve hızlı ilerlemesi için bu konuda uzman olan Topo Hukuk Bürosu kurucusu bilişim avukatı Serdarhan Topo’dan bu konuda profesyonel hukuki destek alabilirsiniz.

Şantaj Davası Ne Kadar Sürer?

Şantaj davasının ne kadar süreceği şantaj suçunun ispatının süresine, davanın açıldığı mahkemenin yoğunluk durumuna ve buna benzer faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Dava sürecinin hızlı ilerlemesi aynı zamanda dava ile ilgilenen avukata da bağlıdır. Sürecin hızlı işlemesi açısından bir delillerin toplanması, dilekçe yazımı ve başvuru işlemlerinin avukat yardımıyla yapılması fayda sağlayacaktır.

Only registered users can comment.

Bir cevap yazın