Adam Kaçırma ve Alıkoyma Suçu Nedir

ADAM KAÇIRMA VE ALIKOYMA SUÇU NEDİR?

Halk arasında adam kaçırma ve alıkoyma olarak bilinen suç tipinin Türk Ceza Kanunu’ndaki karşılığı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadır.

Kişiyi bir yerde bulunmaya veya bulunmamaya zorlamak yani hürriyetini kısıtlamak bir suçtur ve kanunlarımızda cezası vardır.

Kanunumuzda adam kaçırma suçu veya alıkoyma suçu olarak bilinen bu suç tipinin cezayı arttıran nitelikli halleri düzenlenmiştir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak kısa bir süre olabileceği gibi uzun bir süreyi de kapsayabilir, irade serbestisi hukuka aykırı şekilde kısıtlandığı an suç oluşmuştur.

adam kaçırma ve alıkoyma, serdarhan topo
Adam kaçırma ve alıkoyma suçu nedir? – Serdarhan TOPO

ADAM KAÇIRMA VE ALIKOYMA SUÇUNUN CEZASI

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakan yani kaçıran veya alıkoyan kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Bu alıkoyma fiili cebir, tehdit veya hileyle yapılırsa cezası 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Nitelikli hallerin varlığında ise ceza 1 kat arttırılır. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun nitelikli halleri şu şekildedir;

  • Suçu işlemek için veya işlendiği sırada cebir, tehdit veya hile kullanılması haline iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.
  • Suçun silahla işlenmesi
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi
  • Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi
  • Üstsoy, altsoy veya eşe karşı işlenmesi
  • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat arttırılır.
  • Cinsel amaçla işlenmesi halindeyse verilecek ceza yarı oranında arttırılır.
  • Suçun işlenmesi amacıyla ve sırasında kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
  • Mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden oluyorsa ayrıca bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

 

ADAM KAÇIRMA SUÇU ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLİR Mİ?

  Adam kaçırma veya alıkoyma suçunun adli para cezasına çevrilmesi ancak verilecek cezasın 1 yıl veya daha süreli hapis cezası olması halinde mümkündür.

Bu durumda fail belirlenecek bir miktar parayı devlet hazinesine ödemekle yükümlüdür. Uzman avukat Serdarhan Topo ceza hukuku alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Web sitesi üzerinden Serdarhan Topo Şişli bürosuna ulaşabilirsiniz.

adam kaçırma, adam kaçırma ve alıkoyma, serdarhan topo makaleleri
Adam kaçırma suçu cezası – Serdarhan TOPO

ADAM KAÇIRMA SUÇUNDA ZAMANAŞIMI

Adam kaçırma suçu, takibi şikayete bağlı bir suç değildir ve soruşturma savcılık tarafından re’sen yapılır. Mağdurun sonradan şikayetinden vazgeçmesi  ya da şikayetçi olmaması soruşturmanın gidişatını etkilemeyecektir.

Bu suç tipinde suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıllık zamanaşımı süresi vardır. 8 yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra soruşturma başlatılamaz ve şikayette bulunulamaz.

Nitelikli hallerden herhangi birinin varlığı halinde ise zamanaşımı süresi 15 yıla çıkmaktadır.

Serdarhan topo ekşi sözlükte hakkınızda yapılan asılsız ve karalama niteliği taşıyan içeriklerin kaldırılması konusunda da ayrıca hizmet vermektedir.

Avukat Serdarhan Topo ceza hukuku alanında da çalışmaktadır. Serdarhan Topo twitter adresinden ise ceza, bilişimi aile hukuku gibi birçok alanda yayınlanan makaleleri takip edebilirsiniz. Serdarhan Topo iletişim adresi www.topo.av.tr

Bir cevap yazın